Vysokozdvižný vozík a garance jeho historie

Vysokozdvižný vozík s prokázanou historií provozu


Prověřený vysokozdvižný vozík, Vaše jistota

Lindebazar vysokozdvižné vozíky Prověřený vysokozdvižný vozík znamená pro zákazníka jistotu investice do věci, která je skutečně tím, za co je prodejcem vydávána. Někteří prodejci manipulační techniky určitě rádi vybaví klienta mnohým ujištěním, že právě oni by nikdy nic takového jako je změna počtu motohodin nebo dokonce roku výroby, popř. výrobního čísla, zcela jistě neudělali. Pravdou však je, že situace je v této oblasti velmi podobná jako v oblasti automobilů. Proto je opravdu důležité koupit vysokozdvižný vozík, který za sebou má prověřenou historii, nikoli pouze ústní ujištění. Ani ujištění, že vozík byl nakoupen od autorizovaného dealera ve světě nestačí. to co se s vozíkem děje po nákupu prodávající firma neovlivní a zákazník následně odbrží vysokozdvižný vozík s úplně novým životopisem. Pokud se rozhodnete pro vysokozdvižný vozík Linde od autorizovaného dovozce, bude výhoda znalosti historie provozu a tudíž jistota správně investovaných peněz na Vaší straně. Jsme na Vaší straně. Navštivte náš bazar manipulační techniky.


Vysokozdvižný vozík Linde je bezpečnou investicí

Vysokozdvižný vozík Pokud si položíme otázku, jak zabezpečit investici po stráce prověření kvality a historie, nelze se vyhnout myšlence pořídit si vysokozdvižný vozík Linde. Důvodů proč se tak rozhodnout je hned několik. Tím hlavním je fakt, že vysokozdvižný vozík Linde je od zahájení výroby symbolem kvality, provozních úspor a spolehlivosti. Mezi další důvody patří zejména způsob jakým lze manipulační techniku Linde pořídit. Vkládá-li zákazník svou důvěru v daný produkt, měl by dodavatel zajistit nejen dodávku produktu, ale také další služby. Mezi tyto služby patří například prověření historie původu a skutečného počtu motohodin. Vysokozdvižný vozík, ke kterému by Vám dodavatel nebyl schopen poskytnout písemné prověření, je velkým rizikem. Naše společnost má jako výhradní dovozce nové manipulační techniky Linde do ČR možnost Vám tento servis poskytnout a prověřit nejen vozíky, které Vám jiný dodavatel nabízí, ale také vysokozdvižné vozíky Linde, které jste ji u jiných dodavtelů pořídili. Na Vaše dotazy jsme připraveni odpovědět na telefonním čísle 602 136 661.


Hledejte vysokozdvižné vozíky Linde s garancí historie provozu

Vysokozdvižné vozíky Linde Ať už vysokozdvižné vozíky Linde hledáte nebo jste již koupili u jiného dodavatele, je Vám k dispozici naše služba, prověření historie provozu a počtu najetých motohodin. Naše společnost nabízí tuto službu všem koncovým uživatelům. Naše služba se vztahuje na vysokozdvižné vozíky značky Linde. Nezáleží na tom, zda byly původně prodány v ČR jako nové nebo zda byly do ČR dovezeny. K prověření původu a již zmiňovaného počtu motohodin nám stačí zaslat výrobní číslo daného vozíku. Chcete-li své investice chránit a mít jistotu dobře vložených peněz, pak neváhejte nechat si prověřit i vysokozdvižné vozíky, které již vlastníte a nebyly pořízeny u naší společnosti. V mnoha případech se takový postup zákazníkům v celé Evropě vyplatil. S ohledem na fakt, že vysokozdvižné vozíky, nejsou evidovány v žádném centrálním registru podobných strojů, považujeme naši službu za velmi výrazný přínos pro Vás jako uživatele. V případě zájmu, rádi sdělíme více podrobností a zajistíme zmiňované služby. Naše vozíky naleznete v sekci Bazar vozíky.


Lak neznamená spolehlivý vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižný vozík Vizuální úroveň přípravy může znamenat o mnoho vyšší šance prodat vysokozdvižný vozík. Právě z tohoto důvodu a důvodů stálých manipulací s počtem motohodin nebo roků výroby, zavedla naše společnost společné standardy přípravy manipulační techniky v celé Evropě. Tento projekt se jmenuje Approved truck, nebo chcete-li česky Prověřené vozíky. Cílem projektu je poskytnout Vám, našim zákazníkům, vysokozdvižný vozík s prověřenou, garantovanou historií provozu, stáří, počtu motohodin a dalších parametrů, včetně daného rozsahu přípravy. Takový vysokozdvižný vozík je pro majitele zárukou kvality, spolehlivosti a je také smysluplnou investicí. Ačkoli se to zdá být zvláštní, není vždy jednoduché přesvědčit zákazníky o tom, že když má nabízený vysokozdvižný vozík ve skutečnosti několikrát více najetých motohodin než uvádí dodavatel v nabídce, nejde o dobrou investici, protože vozík tzv. vypadá dobře. Vracíme se tedy k již zmíněné vizuální stránce obchodu. Vzhledem k frekvenci s jakou se u nás nabízí manipulační technika s upraveným počtem motohodin Vám doporučujeme se obracet zejména na autorizované servisní organizace. Zároveň Vám jako konečným uživatelům můžeme prověřit Váš vysokozdvižný vozík zakoupený u jiného dodavatele.


Pořiďte si vysokozdvižný vozík Linde s garancí kvality a původu

Vysokozdvižný vozík V naší nabídce poskytuje možnost vybrat si vysokozdvižný vozík Linde se zárukou nejen v počtu měsíců nebo motohodin, ale také se zárukou původu a provedení opravy. Máte-li zájem na tom, aby Vás vysokozdvižný vozík nestál více peněz než je jeho kvalitě nebo stupni opotřebení úměrné, jste právě u nás na té správné adrese. Celoevropsky shodný, standardizovaný systém provádění oprav se společnými úrovněmi kvality Vám umožní vybrat si vysokozdvižný vozík, který bude odpovídající protiváhou Vámi vynaloženým financím. Chcete-li si vysokozdvižný vozík Linde z našeho bazaru vyzkoušet, tak ani toto není problém. Rádi Vám všechny vozíky v kategorii Linde Ultra a Linde Super poskytneme na týdenní bezplatný předváděcí provoz. Hledáte-li tedy vysokozdvižný vozík, který pro Vás bude jistotou, neváhejte nás kontaktovat.


Kupujte s jistotou, jistota je použitý vysokozdvižný vozík Linde

Vysokozdvižný vozík Nabídnout použitý vysokozdvižný vozík může mnoho firem. Poskytnout zákazníkovi jistotu dobrého nákupu však nemůže zdaleka tolik nabízejících kolik nabídky poskytuje. Použitý vysokozdvižný vozík se na fotografii esteticky jeví jako pěkný stroj a chuť kupujícího roste s kvalitou obrázku. Skutečný stav je mnohdy momentem překvapení. Jak ale postupovat, aby se potenciál vzniku možných rizik, plynoucích především z možné manipulace s počtem motohodin a údaji na výrobním štítku, snížil na minimum? Je to velmi jednoduché. Stačí nám zaslat základní informace o vozíku jako takovém, tedy typ, uváděný rok výroby, uváděný počet motohodin a firmu, která Vám nabídku předkládá. Na tomto základě Vám rádi poskytneme všechny dostupné informace o nabízeném stroji. Takto prověřený vysokozdvižný vozík je samozřejmě nepoměrně jistějším nákupem než vozík u kterého se spolehnete na informace na papíře. Celý proces kontroly správnosti dat zabere cca den až dva. Tedy pokud jde o výši investice v poměru k času, je jednoznačně výhodnější si na použitý vysokozdvižný vozík tak krátkou dobu počkat. Jde o vaše peníze a smysluplnost jejich investice. Nechte si u nás prověřit i Váše stávající použité vysokozdvižné vozíky Linde! Rádi Vám pomůžeme.


Vysokozdvižný vozík Linde je zárukou kvality

Vysokozdvižný vozík Pokud hledáte vysokozdvižný vozík a Vaším cílem je najít stroj, který splňuje nejvyšší parametry v oblasti kvality, je právě značka Linde pro Vás tou správnou volbou. Každý vysokozdvižný vozík či jiný typ manipulační techniky jako jsou nízkozdvižné vozíky nebo tahače, prochází v rámci celoevropského projektu standardizace stupňů kvality použitých vozíků Linde, strukturovanými testy a procesy přípravy v několika kategoriích. Vysokozdvižný vozík připravený v takovém procesu je potom zárukou nejvyššího poměru mezi užitnou hodnou a vloženou investicí. Najít takový vysokozdvižný vozík můžete v kategorii Lindebazar. Mimo zmíněný respektive v jeho rámci projde připravovaný vysokozdvižný vozík procesem prověření historie provozu a provádění oprav a údržby. Posledně zmiňovaná služba není zaměřena jen na případy kdy my nabízíme vysokozdvižný vozík Vám, ale také na případy kdy se setkáte s nabídkou na vysokozdvižný vozík Linde od jiné společnosti. Právě v těchto případech obvykle dochází k velmi zásadním zjištěním. Služba je zaměřena i na již instalované vozíky, tedy nakoupené dříve. Neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se více. Rádi Vám poskytneme všechny dostupné informace.


Prověřené vozíky, mezinárodní systém kvality pro vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižný vozík Společnost Linde Material Handling ČR s.r.o., jako výhradní dovozce manipulační techniky Linde do ČR, se v uplynulých měsících zapojila do mezinárodního projektu, podporujícího vytvoření společných kvalitativních standardů pro vysokozdvižné vozíky a další typy manipulační techniky, dodávaných konečným zákazníkům v celé Evropě. Cílem je dosáhnout shodných úrovní v přípravě použitých vysokozdvižných vozíků v celé Evropě. Základním principem projektu je poskytovat zákazníkům v  celé Evropě vysokozdvižné vozíky připravené v kvalitativních úrovních shodných pro všechny země a tedy i pro všechny zákazníky. Jednotlivé úrovně přípravy se liší podle požadvků zákazníků na náročnost opravy. Vysokozdvižné vozíky připravené v tomto procesu jsou pak plně funkční, k jejich opravám je použito pouze originálních náhradních dílů a jsou připraveny v plném souladu s platnou provozně bezpečnostní legislativou EU. Souběžně s tímto pro konečné uživatele velmi přínosným projektem je poskytována i služba prověření historie provozu, která umožňuje prověřit všechny vysokozdvižné vozíky z hlediska roku výroby, počtu uživatelů a zejména počtu motohodin. Neváhejte nás kontaktovat a dozvědět se více!


Prověřené vysokozdvižné vozíky jsou garancí kvality a minimalizují Vaše ztráty

Vysokozdvižný vozík V poslední době se na našem trhu hojně objevují nabídky na vysokozdvižné vozíky Linde od mnoha společností. Ne vždy se však setkáme s opravdu pravdivými údaji, uváděnými jak v nabídce, tak i na vozíku samotném. Konkrétně jde o zásahy do údajů na výrobním štítku, jímž jsou všechny vysokozdvižné vozíky standardně vybaveny přímo u výrobce, a v neposlední řadě také zásahy do počítadla motohodin. To, zda bývá počet mtohodin upravován směrem nahoru či dolů, asi není třeba déle komentovat. Vzhledem k tomu, že tento stav nechceme podporovat, nabízíme vám konečným uživatelům, možnost prověření historie provozu. Tato služba se vztahuje na všechny vysokozdvižné vozíky Linde, k nimž nám bude zasláno výrobní číslo, údaj o uváděném počtu motohodin a také jméno společnosti, která tyto údaje v nabídce uvádí. Výhodou této služby je i fakt, že se nevztahuje jen na vysokozdvižné vozíky, které jsou Vám právě nebízeny, ale také na vysokozdvižné vozíky, které jste již koupili. Zejména tato situace by vám mohla pomoci výrazným způsobem ušetřit na nákladech za nákup neboť v případě, že by se údaje při prodeji lišily od skutečnosti by bylo možné vyžadovat kompenzace po původním dodavateli. Neváhejte a nechte si u nás prověřit své vysokozdvižné vozíky! Rádi zodpovíme Vaše další dotazy! Neváhejte si prohlédnout námi prověřené vysokozdvižné vozíky v našem bazaru!


Lindebazar

Chci prodat vozík


www.lindebazar.cz

Copyright © 2012   Linde Material Handling    Podmínky užívání

TOPlist